Ortofotomapy

Ortofotomapy vám dávájí možnost nahlédnout na prostředí z ptačí perspektivy, napadla vás ale někdy myšlenka jak tyto mapy vznikají?

 

Orotofotomapa nově postavené budovy.

Podklady pro tyto mapy se vytvářejí za pomocí dronů, ti jsou schopni zachytit dané prostředí z různých úhlů a výšek, tudíž získáte kvalitní snímky potřebné pro vytvoření detailní ortofotomapy, popřípadě 3D modelu monitorované lokace.

Výsledná ortofotomapa může být složena až z několika set fotografií, které jsou poskládány přes speciální software do jednoho celku. 

Rozlišení takovéto mapy oproti satelitním nebo leteckým snímkům, ze kterých je tvořena většina map na internetu, je diametrálně vyšší.

 
dron_kamera_stbk
 

Výhody ortofotomapy pořízené z dronu

 

  • Aktuální zobrazení situace
  • Vysoká přesnost při vysokém rozlišení
  • Interaktivní zobrazení, možnost importu do .KML / .GeoTIFF / .PDF
  • Možnost vytvoření 3D modelu mapované oblasti
 

Ukázka 3D Mapa

Ukázka ORTOFOTO