Letecká termovize (létání s termokamerou)


Díky našim bezpilotním dronům vám můžeme  velmi podrobným zobrazením zpřístupnit pohled na objekty ve výškách, z výšky, či těžko dostupné - o provádění leteckých inspekcí více na stránce "letecké inspekce".  Výstupem našeho mapování / inspekce může být i TERMOVIZNÍ snímek nebo video. Na zakázku vám zpracujeme i kompletní  zprávu s údaji, které vám ušetří čas i peníze při hledání a odstraňování závad a pod. Hlavními výhodami těchto termovizních inspekcí je rychlost, spolehlivost, přesnost a bezpečnost.


Odvětví k využívání termokamery společně s bezpilotními letouny

 

PRŮMYSLOVÉ INSPEKCE

INSPEKCE FVE

IZS - VYHLEDÁVÁNÍ OSOB

STAVEBNICTVÍ

 

Využití termokamery

termokamera-s-dronem.jpg
 • Inspekce komínů (celistvost pláště a izolace, požární bezpečnost)
 • Vyhledání úniků kapalin (voda, podlahové vytápění, rozvody topení)
 • Hledání škůdců v izolacích střech (kuny, lasičky, a jiné)
 • Inspekce topení (účinnost podlahových vytápění, diagnostika závad)
 • Průmyslové inspekce v elektroinstalacích (izolátory VN)
 • Zjištění úniků tepla z budov (lze použít i k reklamaci stav. prací)
 • Termosnímky budov před a po zateplení
 • Vyhledávání vlhkosti v budovách
 • Odhalování skrytých prostor pro archeology / speology
 • Inspekce solárních panelů (rychlé a přesné detekování závad)
 • Letecké inspekce plochých střech

LETECKÉ INSPEKCE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

Inspekce FVE spočívá ve zmapování oblasti s tzv. hot-spoty na FV panelech. Tyto hot-spoty se projevují zvýšenou teplotou jednotlivých článků v porovnání se zbytkem panelů (teplotní rozdíl oproti dobrým článkům může být větší než 50°C) a výsledkem je snížení celkového výkonu panelu. 
Příčiny tohoto jevu jsou například:
- únava materiálu
- výrobní vada

Tyto problémy se projeví až po jistém čase. Postižený článek pak produkuje zvýšenou tepelnou energii místo elektrické. Tato závada může vést až k požáru panelu. Pro opětovné dosažení projektovaného výkonu je vhodné takové panely opravit nebo vyměnit. 
 Fotovoltaické panely jsou často umístěny na šikmých špatně dostupných střechách, nebo jsou elektrárny velmi rozsáhlé a procházení mezi panely je časově náročné.

Důvod pro použití TERMOKAMERY ze vzduchu je fakt, že tepelné odchylky a hot-spoty se doporučuje detekovat při pozorovacích úhlech 70° a 90°, téměř v rovině s panelem. Vzhledem k tomuto doporučení se prakticky vylučuje použití ruční termovizní kamery a nejvhodnějším způsobem je právě bezpilotní letoun-dron s termokamerou. Jediným omezením pro kontroly fotovoltaických panelů jsou hydrometeorologické podmínky, které mohou ovlivnit přesnost měření. Ideání podmínky pro měření je letní počasí se slunečním zářením. V takovém případě mají panely účinost více jak 90%.


LETECKÉ INSPEKCE DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ
 

Každá část distribuční sítě je ohrožena řadou vad, které mohou být příčinou výpadku elektrické energie nebo mohou mít za následek velké bezpečnostní riziko. Výpadek elektřiny nemá pouze neblahý vliv na dodavatele po stránce finanční, ale i pro obyvatele, kteří jsou v dnešní době na dodávce el. energie závislí. Z tohoto důvodu je zapotřebí tyto distribuční sítě pravidelně kontrolovat a zamezit tak případným poruchám.

Jednou z nejčastějších poruch distribuční sítě je přehřátí způsobené přechodovým odporem. Přechodový odpor se objevuje tam, kde není dokonalý spoj ( poškozené, zastaralé nebo neodborně nainstalovaný spojky ) Takové místo má za následek nejen ztráty energie, ale díky přehřívání může vést až k rozsáhlému požáru. Takový požár je vzhledem k vysokému napětí velmi nebezpečný.
Kontroly distribučních sítí pomocí dronu s termokamerou mají výhodu v tom , že inspekce se dají provádět za provozu bez technologického odstavení ( Naopak je pro kontrolu vyžadován plný nebo částečně zatížený provoz ).
Termokamera je vybavena jak termovizní kamerou, která detekuje přehřátí a skryté vady, tak digitální kamerou, díky které lze odhalit viditelné vady.
Konkrétní příklad závady odhalené pomocí termokamery je vysoký přechodový odpor na vysokonapěťovém izolátoru, elektrický spoj se přehřívá a s doporučením ISO 18434-1 by měl být opraven co nejdříve. Inspekce se doporučuje provádět v pravidelných časových intervalech, protože vlivem opotřebení a klimatických podmínek může problém nastat kdykoliv. 
Výhodou těchto leteckých inspekcí je bezpečnost a rychlost.


TERMOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA BUDOV

 

TERMOKAMERA může objevit stavební závady, které nejsou na první pohled zcela zřejmé a projeví se až po nějaké době, kdy už může být pozdě. Nejčastější problémy u staveb bývají tepelné mosty, vodopropustnost a zvětrávání.
V dnešní době ekologických řešení a finančních úspor se stále častěji staví budovy se zvýšenými tepelně izolační vlastnostmi. Bohužel se ukazuje, že stavby se provádějí čím dál častěji jinak, než bylo původně zadáno. Neodborná práce a šetření na materiálech je častý problém. 
Takto postavená budova trpí tepelnými mosty, plísněmi a energetickými ztrátami.
Termografické měření umí odhalit chyby, které nejsou pouhým okem vidět.
Drony osazené termokamerou jsou perfektní pro termografické měření exteriérů budov, protože snadno zmapují celou plochu stavby.
Další výhodou jsou GPS souřadnice, které obsahuje každý snímek. To je důležité pro techniky, kteří přesně ví, kam jít zajistit objevený problém.


Technologie pro letecké inspekce termokamerou

Kamera: WORKSWELL WIRIS 640
Rozlišení: 640 x 512 px
Přesnost: ± 2% nebo ± 2°C
Spektrální rozsah: 7.5 – 13.5 μm
Digitální ZOOM: 14x
Teplotní rozsah od -40°C do +550°C
Termokamera Workswell WIRIS 640

Termokamera Workswell WIRIS 640

Termovizní snímek domu