Umíme ortofotomapy za pomoci dronu !

Podklady pro tyto mapy se vytvářejí za pomocí dronů, ti jsou schopni zachytit dané prostředí z různých úhlů a výšek, tudíž získáte kvalitní snímky potřebné pro vytvoření detailní ortofotomapy, popřípadě 3D modelu monitorované lokace. Výsledná ortofotomapa může být složena až z několika set fotografií, které jsou poskládány přes speciální software do jednoho celku. Vzhledem k počtu fotografií, je výstup přesný s odchylkou do 1cm. Rozlišení takovéto mapy oproti satelitním nebo leteckým snímkům, ze kterých je tvořena většina map na internetu, je diametrálně vyšší.

příklad mapování pozemku: